Реакция на гениалната Психика

Картина “Реакция на гениалната Психика”

Един ден имах класна работа по френски език и бях много притеснена. След като предадох работата си трябваше да направя нещо, което ми доставя удоволствие и да заредя батериите. Грабнах първата тетрадка от чантата и започнах да драскам. Докато разбера какво става вече бях направила нещо, което изразяваше изцяло, това което чувствах.

Like it. Pin it!